Projecten

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de projecten waar in is meegewerkt of momenteel nog in wordt meegewerkt.

 

Lopend

Ecoducten

Vanaf november 2020 wordt er meegedraaid in een onderzoek van Vereniging het Edelhert, Staatsbosbeheer en kroondomein het Loo naar het gebruik van ecoducten. Voor dit onderzoek zijn er wildcamera's bij verschillende ecoducten geplaatst (in afgesloten en beveiligde kastjes) waardoor alle verplaatsingen over de ecoducten worden vastgelegd. Deze opnames worden bekeken om vast te stellen welke diersoorten de ecoducten gebruiken en vervolgens verwerkt in een programma om de intensiteit te bepalen. 
Uiteindelijk kan er mede door dit onderzoek verantwoordt worden waarom de ecoducten zo noodzakelijk zijn en kan de dichtheid aan wild vastgelegd worden. Ook bijzondere soorten als wolf en goudjakhals kunnen op deze manier worden gevolgd en daardoor kan het leefgebied van deze dieren worden vastgesteld. 

Raven

Sinds enkele jaren werk ik mee in het onderzoek naar raven door o.a. Sovon en Ravenwerkgroep Nederland.
Voor dit onderzoek wordt er geïnventariseerd op aanwezigheid en vervolgens wordt er gezocht naar de nesten. De nesten worden vervolgens behoed voor menselijke verstoring en in de gaten gehouden om verstoring vanuit de natuur tijdig vast te stellen. Zo wordt menig nest gepredeerd door boommarter of andere predatoren. 
Als het nest goed ontwikkeld worden de jongen als het mogelijk is geringd, zodat ze vervolgens herkenbaar zijn in vervolgonderzoek. Zo zijn er kleurringen waarmee de vogels herkenbaar zijn op afstand en zijn er roestvrijstalen ringen met specifieke informatie mocht het dier dood gevonden worden.

Zeearend

Voor werkgroep Zeearend Nederland volg ik een zeearendnest in de omgeving van de randmeren.
Hierdoor weten we of het nest nog in gebruik is, wanneer er wordt gestart met broeden en daardoor ook wanneer de jongen of het jong oud genoeg is om te worden geringd. 
De afgelopen twee jaar heeft het koppel twee jongen voortgebracht, beide jaren één jong. 
Deze jongen zijn allebei geringd en zelfs ook van een gps zender voorzien voor nader onderzoek. 
Meer informatie kunt u vinden op de website van werkgroep Zeearend Nederland: www.werkgroepzeearend.nl

 

Afgerond

Kroatië, wolf & lynx

In 2015 heb ik 6 maanden meegewerkt in een onderzoek van de Universiteit van Zagreb, onder leiding van Prof. dr. Josip Kusak. In dit onderzoek, dat plaatsvond in Nationaal park Plitvicemeren, werd gekeken naar het gedrag van 2 wolvenroedels en werd onderzocht hoe de lynx vertegenwoordigd was in het park. 
Voor het eerste onderdeel, het gedrag van de wolvenroedels, was uit beide roedels een wolf gevangen en voorzien van een gps halsband. Deze gegevens moesten met regelmaat uitgelezen worden en geanalyseerd worden in ArcGIS. 
Voor het tweede onderdeel is er een gedetailleerd veldonderzoek geweest om te bepalen waar de aanwezigheid van lynx vastgesteld kon worden en om locaties te zoeken waar vangkooien geplaatst konden worden. Op deze manier was het dan mogelijk om deze dieren te vangen, DNA af te nemen en ze te voorzien van een gps halsband voor nader onderzoek. 
Aan het eind van het onderzoek zijn 3 locaties vastgesteld waar vervolgens vangkooien zijn geplaatst. In 2 daarvan zijn in de daarop volgende maanden een lynx gevangen, waardoor dit onderzoek als zeer succesvol kon worden afgerond en kon worden vervolgd met een vervolg onderzoek naar de gedragingen van deze twee dieren.