Een samenvatting van de aangeboden diensten. Heeft u een andere vraag? 

Gedragscodes Onderzoek volgens de eisen van een gedragscode die toepasbaar is op het terrein en de ingreep die gedaan gaat worden.
Inventarisaties Gericht onderzoek naar bepaalde dier- of plantsoorten (bijv. broedvogelinventarisatie, vlinderkartering, etc).
Quickscan Inventarisatie naar de kans op het voorkomen van beschermde plant of diersoorten.
Nader ecologisch onderzoek Uitgebreid onderzoek wanneer er bij de quickscan duidelijk wordt dat kan worden aangenomen dat op locatie beschermde dieren en/of planten voorkomen
Mitigerende maatregelen Mogelijke maatregelen onderzoeken om, wanneer er bij een vervolgonderzoek beschermde dieren en/of planten zijn aangetroffen, deze niet te verstoren of schaden.
Determinatie van soorten of sporen Als er vragen zijn over het voorkomen van een diersoort op uw terrein, kan er onderzoek gedaan worden om te bepalen over welke soort dit gaat (bijv. Steenmarter in schuur, Vos onder huis, etc). Hierbij kan gebruik gemaakt worden van wildcamera's.
Klimwerk rondom vogelonderzoek Bij onderzoek naar vogels, zoals verscheidene roofvogels, raven, etc. is het vaak nodig dat de boom beklommen wordt om de pullen uit het nest te halen voor onderzoek en eventueel ringwerk.