Inventarisaties

Wij doen op aanvraag onderzoek naar de volgende soortgroepen: 

(Broed)vogels
Insecten
Grondgebonden zoogdieren
Reptielen
Amfibieën